Usnesení č. 21-91/2021 RM schvaluje systemizaci pracovních míst Městského úřadu Mníšek pod Brdy a Městské policie Mníšek pod Brdy s účinností od 1. 4. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59