Usnesení č. 21-93/2021 RM schvaluje přijetí finančního daru pro ZŠ Komenského 420 ve výši 33 333 Kč od w3w, s.r.o. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07