Usnesení č. 21-96/2021 RM souhlasí se zapojením vlastních prostředků města ve výši 50.000 Kč na spolufinancování dotace na projekt Mníšek pod Brdy – Rozšíření MKDS – 2021 z Programu prevence kriminality MV ČR. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27