Usnesení č. 21-98/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele služeb městského architekta, Ing. arch. Josefa Tlustého, IČ: 67397956. RM souhlasí se zněním a uzavřením příkazní smlouvy o poskytování služeb městského architekta mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. arch. Josefem Tlustým, IČ: 67397956. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40