Usnesení č. 22-103/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o právu stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu pozemků související s projektem “Residence Pražská” stavba bytového domu na pozemku p.č. 76, 77/1 a postupuje návrh této smlouvy k projednání na ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Slavíková Klímová)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11