Usnesení č. 22-108/2021 RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko, z.s. (jako dárcem) a Městem Mníšek pod Brdy (jako obdarovaným) na finanční dar ve výši 15.000 Kč určený na zhotovení propagačního materiálu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29