Usnesení č. 22-109/2021 RM schvaluje Smlouvu č. 1190900288 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt Park u školního Pavilonu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09