Usnesení č. 22-112/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 16 v ul. Skalecká č.p. 519 mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a paní D.H., bytem ……………. …………………….. za nájemné 150,- Kč/m2 + zálohy na služby na dobu neurčitou. RM pověřuje starostku nájemní smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54