Usnesení č. 22-114/2021 RM souhlasí s dočasným způsobem odkanalizování pozemků parc.č. 1229/2 (č.p. 1509), 1229/1 paní M.A. a pana J.D., parc.č. 1200/2 (č.ev. 375), 1200/1 paní L.K. a parc.č. 1207 (č.ev. 370), 1208 pana P.M. přes povrchovou tlakovou kanalizaci, která povede po pozemcích parc.č. 1202, 1229/1, 1199/1, 2910/3 a 2910/2 do ulice Na Oboře za dodržení podmínek dle vyjádření 1.SčV. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06