Usnesení č. 22-121/2022 RM schvaluje poskytnutí mediálního partnerství na akci ZAHOŘANSKÁ 10 (běh okolo Pleše), která se bude konat 29. 5. 2022. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18