Usnesení č. 22-124/2022 RM bere na vědomí rezignaci Andrey Midkiff na funkci předsedkyně a členky Redakční rady. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55