Usnesení č. 22-128/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12- 6006763/1-Mníšek pod Brdy – Madlenky – posílení v.v.NN mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení panem Ing. Jiřím Duspivou (jako oprávněná) a městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčenými pozemky věcným břemenem služebnosti ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy jsou pozemky parc.č. 530/6, 558/1, 2812/1, 2908/1, 2908/10, 2908/11, 2908/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07