Usnesení č. 22/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od MZ ČR pro Domov pro seniory Pod Skalkou ve výši 153 779,02 Kč. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04