Usnesení č. 22-134/2022 RM bere na vědomí zajištění kapacity pro napojení na vodovod a kanalizaci lokality v ul. V Zahrádkách před vypracováním přepočtu Generelů vodovodů a kanalizace v rámci stavby dle PD: “Vodovodní řad a sběrač splaškové kanalizace v ul. V Zahrádkách” a PD: “Mníšek pod Brdy, ul. V Zahrádkách odbočení pro přípojky vodovodu a kanalizace”. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03