Usnesení č. 22-138/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti strpění a umístění stavby a práva stezky a cesty ev.č. PRE G3539/VV/15573/2258583 mezi stranami městem Mníšek pod Brdy (jako povinná) a společností Pražská energetika, a.s. (jako oprávněná). Pozemek dotčený věcným břemenem služebností je parc.č. 2713/38 ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06