Usnesení č. 22/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu prostřednictvím Středočeského kraje určeného ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí ve výši 263 364,71 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27