Usnesení č. 22/16/2021 Zastupitelstvo města zřizuje osadní výbor pro Rymaně a vymezuje osadnímu výboru územní působnost dle hranic katastrálního území Rymaně. Osadní výbor bude pětičlenný. PRO 12 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato.

Hlasování: PRO 12 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02