Usnesení č. 22/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na realizaci projektu Naše malá komunitní knihovna ev.č. KUL/PZK/045124/2021 ve výši 47.000 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56