Usnesení č. 22/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje spolupráci s Katedrou architektury ČVUT na vybudování nového občerstvení na Skalce. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 14. Osadní výbor pro Rymaně – doporučení Předsedkyně osadního výboru Ing. Jana Petáková představila poradní a iniciační doporučení výboru. Doporučení se týkají zejména komunikací v Rymani s cílem zvýšení bezpečnosti chodců (např. lampy, značení, omezení rychlosti, retardéry), dále také opravy kapličky, jízdních řádů vlaků a v neposlední řadě zazněla prosba o umístění dřevěné sochy v Rymani. Starostka poděkovala osadnímu výboru za jeho práci a předložená doporučení a doplnila, že zmíněné podněty budou dále řešeny zejména ve spolupráci s odborem OSMI. Proběhla rozprava: Solární lampy by bylo možné využít právě v místech, kde nelze zavést elektrické vedení. Na dřevěnou sochu jsou v rozpočtu finance, bude se řešit umístění, padly konkrétní návrhy. Zastupitel Vlastimil Kožíšek poděkoval za přínosnou aktivitu osadního výboru a nabídnul aktivní spolupráci. Další dotazy nebyly. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48