Usnesení č. 22-68/2020 RM souhlasí s uzavřením dodatku k plánovací smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní A.Š. ze dne 27.4.2015. Obsahem cenového ujednání bude mj. vrácení částečné úhrady finančního podílu z této plánovací smlouvy ve výši 45.000,- Kč za posílení zdrojů pitné vody. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28