Usnesení č. 22-72/2020 RM jmenuje s účinností od 19. 10. 2020 předsedu a členy Škodní komise Města Mníšek pod Brdy v následujícím složení: předseda: Ing. Dana Dalešická člen: Věra Gvozdková člen: Mgr. Jakub Severa PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44