Usnesení č. 22-88/2021 RM bere na vědomí otevřený dopis Radě města Mníšek pod Brdy zaslaný spolkem Oáza Mníšek pod Brdy, z.s. a pověřuje místostarostku dalším jednáním se spolkem. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04