Usnesení č. 22-89/2021 RM souhlasí s tím, aby sponzorské dary pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, obdržené koncem roku 2020 v celkové výši 185 000 Kč byly čerpány v roce 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55