Usnesení č. 22-93/2021 RM schvaluje přijetí daru – dataprojektoru BENQ v hodnotě 1 500 Kč – pro ZŠ Komenského 420 od M.S. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07