Usnesení č. 22-98/2021 RM schvaluje Obchodní podmínky pro úhradu neuhrazených závazků prostřednictvím uživatelského rozhraní on-line Portálu občana Města Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40