Usnesení č. 23-103/2021 RM souhlasí se stavebními úpravami RD č.p. 691 v Mníšku pod Brdy-Stříbrná Lhota na pozemku parc.č. 322 v k.ú. Stříbrná Lhota za dodržení podmínky nenavýšení nároků na množství odebrané pitné vody a množství vypouštěných odpadních vod z celého RD, sjednané mezi žadatelem a 1.SčV, a.s. ve stávající smlouvě o odběru pitné vody a vypouštění odpadních vod. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11