Usnesení č. 23-109/2021 RM bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady č. 16 ze dne 6. 9. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 17.09.21 07:18:08