Usnesení č. 23-112/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 22 v ul. Rudé Armády č.p. 555 mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a paní M.Š. bytem ……… …………………………… za nájemné 150,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby na dobu neurčitou. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 12.10.21 08:27:31