Usnesení č. 23-114/2021 RM souhlasí se stavbou nového zděného objektu s využitím masérny na pozemku parc.č. 1735/1, 1735/5, 1736 a 1737 v k.ú. MpB a s jeho napojením na stávající vodovodní a kanalizační rozvody rodinného domu č.p.1119 na pozemku parc.č. 1735/5 v k.ú. MpB za dodržení podmínek 1.SčV, a.s. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06