Usnesení č. 23-116/2021 Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.4.2021 – Místní komunikace v ulici Severní, lokalita Rymaně – SO 100 Komunikace, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností INVESSALES, spol. s r.o. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29