Usnesení č. 23-117/2021 RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci projektu Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Komenského 420, z dotačního titulu 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58