Usnesení č. 23-119/2021 RM bere na vědomí a souhlasí se změnou PD týkající se usn. č. 39-112/2021 ze dne 4.10.2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16