Usnesení č. 23-124/2022 RM schvaluje organizační změnu spočívající ve změně systemizace pracovních míst, tj. navýšení počtu systemizovaných pracovních míst OSMI o jedno pracovní místo referenta s účinnosti od 1. 3. 2022 a pověřuje tajemnici přípravou této organizační změny. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55