Usnesení č. 23-128/2022 RM souhlasí se změnou termínu k zajištění všech rozhodnutí a povolení nutných k realizaci záměru “PRODEJNY CDA, PARKOVIŠTĚ” stanovený v Plánovací smlouvě ze dne 9.8.2021 mezi stranami společností Casa D´Angolo, s.r.o. a městem Mníšek pod Brdy. Změna termínu bude předmětem Dodatku č. 1 k této Plánovací smlouvě. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07