Usnesení č. 23-131/2022 RM souhlasí s umístěním a se stavbou “Prodejny LIDL, Mníšek pod Brdy”, ul. Pražská, 252 10 Mníšek pod Brdy dle projektové dokumentace pro stavební povolení a dále s napojením stavby na inženýrské sítě za dodržení podmínek 1.SčV a podmínek Plánovací smlouvy ze dne 9.8.2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36