Usnesení č. 23-136/2022 RM schvaluje uzavření dětského oddělení městské knihovny od 15. 8. do 19. 8. 2022 z důvodu konání příměstského tábora. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21