Usnesení č. 23/16/2021 Zastupitelstvo města volí předsedkyní osadního výboru Ing. Janu Petákovou. Zastupitelstvo města volí Ing. Zuzanu Podepřelovou, Ing. Moniku Umláškovou, Magdalenu Mandákovou a Mgr. Luboše Kožíška členy osadního výboru. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 Usnesení bylo přijato. 14. DSO Technické služby Brdy a Hřebeny Starostka shrnula dosavadní postup: na Krajský úřad Středočeského kraje byl zaslán návrh na zápis Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny do rejstříku svazku obcí, přičemž předtím ještě byly dle instrukcí krajského úřadu učiněny drobné úpravy smlouvy a stanov a byli doplněni členové statutárního orgánu. Zápis svazku byl proveden. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02