Usnesení č. 23/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmanky ve výši 50.000 Kč na projekt Mníšek – město pro maminky a děti.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56