Usnesení č. 23/18/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí doporučení Osadního výboru pro Rymaně. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 15. Majetkové záležitosti a. Plánovací smlouva Ambeat development – ODLOŽENO Schválení aktualizace plánovací smlouvy mezi městem a společností Ambeat development se odložilo a místo toho byla zastupitelstvu předložena 2 nová usnesení: zrušení usnesení ZM č. 21/16/2021, kterým byla schválena plánovací smlouva v původním znění a k jehož naplnění nikdy nedošlo (smlouva nebyla podepsána), a založení pracovní skupiny pro přípravu nezávislého auditu procesu přípravy smlouvy (více bylo řečeno v rámci bodu č. 1). Do pracovní skupiny pověřené zadáním auditu byli za koalici na místě navrženi Michal Trkan, Stanislav Jirota a Andrea Midkiff a za opozici Hana Kotoučová a Petr Digrin. Všichni jmenovaní souhlasili. O navrhovaných usneseních se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO ZDRŽELA SE Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 Usnesení níže byla přijata.

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18