Usnesení č. 23-69/2020 RM po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Pod Skalkou. RM jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení v tomto složení: Mgr. Šárka Slavíková Klímová, předsedkyně komise Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., zástupkyně předsedkyně komise JUDr. Miroslav Vilimovský, člen komise Mgr. Luboš Kožíšek, člen komise Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová, členka komise Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 69 konaného dne 21.9. 2020 – anonymizováno Mgr. Bc. Anna Stachová, členka komise Ing. Dana Dalešická, členka komise Náhradník: Ing. Radko Sáblík PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41