Usnesení č. 23-72/2020 RM schvaluje žádost MUDr. Petry Plickové o ukončení poskytování příspěvku od Města Mníšek pod Brdy na nájemné pro ordinaci dětského lékaře v Pasáži Pražská od listopadu 2020. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44