Usnesení č. 23-84/2021 RM schvaluje platový výměr ředitelky MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499, Mgr. Petry Černé dle návrhu, a to v souvislosti se změnou platových tabulek pedagogických pracovníků s platností od 1. 1. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02