Usnesení č. 23-93/2021 RM souhlasí s osazením pozemku města v ulici Skalecká u záchytného parkoviště obyvateli této ulice, a to dle navrženého nákresu a na vlastní náklady obyvatel. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07