Usnesení č. 23-96/2021 RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku z 26. 4. 2021 a pověřuje radní Šárku Slavíkovou Klímovou jednáním o možnostech zřízení nízkoprahového centra v Mníšku pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27