Usnesení č. 23-98/2021 RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) a zapsaným spolkem Partnerství pro městskou mobilitu (jako obdarovaným) na finanční dar ve výši 7 000 Kč na úhradu nákladů na pořádání slavnostního vyhlášení vítězů výzvy 10 000 kroků. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40