Usnesení č. 24-109/2021 RM souhlasí s poskytnutím prostoru velikosti dvoustrany ve Zpravodaji městečka pod Skalkou pro zprávy o činnosti všech ZŠ a MŠ na území Mníšku pod Brdy, v přibližně stejném rozsahu a dle Pravidel pro vydávání Zpravodaje, za podmínky, že nedojde k navýšení nákladů na Zpravodaj. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09