Usnesení č. 24-112/2021 RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s paní J.H.K. v bytě č. 12 v ul. Skalecká v č.p. 519, Mníšek pod Brdy k 31. 10. 2021. RM souhlasí se záměrem pronájmu bytu č. 12 v ul. Skalecká 519, předem vybranému zájemci panu J.K. bytem Bojanovice 29, za nájemné 175,-Kč/m2 + zálohy na služby. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 08.10.21 08:28:15