Usnesení č. 24-117/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením dílčí smlouvy na podporu Odboru správy majetku a investic při přípravě a realizaci dotačních projektů Města Mníšek pod Brdy, dotační projekt Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Komenského 420, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ACCON managers & partners, s.r.o., a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58