Usnesení č. 24-119/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. č. IV-12-6023830/VB1 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou Petr Kadlec – ELEKTRO-KOVO a dále zastoupená společností G+ s.r.o. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčeným pozemkem VB-služebností ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 2727/3 v k.ú. MpB. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16