Usnesení č. 24-126/2022 RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. (IČ: 61057606). PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00